Meest gestelde vragen

Abonnement

Hoe sluit ik een abonnement af?
Ga via de menubalk naar: Prijs. Kies onder het gewenste abonnement voor: Registreer en begin. Vul de gegevens in, accepteer de Algemene Voorwaarden en kies: Registreer. Je ontvangt een bevestiging per email en kan daarna gelijk inloggen en gebruik maken van de online cash flow management van Kasplan.
Wat is de minimale looptijd van een abonnement?
Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 hele kalendermaand.
Kan ik mijn abonnementsvorm wijzigen?
De abonnementsvorm kan op kosteloos worden gewijzigd via abonnement@kasplan.nl.
Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?
Het abonnement kan worden beëindigd door opzegging via abonnement@kasplan.nl. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor aanvang van een nieuwe kalendermaand.
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ga naar de inlogpagina en klik op 'wachtwoord vergeten'. Voer de inlognaam in en je ontvangt per email een link waarmee een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt.

Algemeen

Wat is Kasplan?
Kasplan is online cash flow management software en helpt bedrijven, financiers en accountants bij het monitoren, analyseren en optimaliseren van de cash flow. Kasplan geeft de toekomstige cash flow weer in visuele dashboards die precies vertellen wat de belangrijkste cash flows zijn en wanneer een financieringspiek of liquiditeitskrapte wordt verwacht. Kasplan staat voor beter en sneller cash flow management.
Wie gebruiken Kasplan?
Kasplan wordt gebruikt door bedrijven, financiers en accountants. Bedrijven hebben met Kasplan meer grip op de cash flow. Tijdig inzicht in de cash flow is waardevol en essentieel voor goed cash flow management. Kasplan zorgt ervoor dat start-ups en snelgroeiende bedrijven hun groei kunnen blijven financieringen, dat bedrijven in zwaar weer kunnen overleven en dat stabiele bedrijven de cash flow optimaliseren en daarmee liquiditeitskrapte voorkomen en financieringslasten verlagen. Financiers en accountants gebruiken Kasplan om investeringsaanvragen, begrotingen en andere financiële prognoses te beoordelen. En hebben daarmee inzicht in de financierbaarheid, de waardering en continuïteit van projecten en bedrijven.
Waarin onderscheidt Kasplan zich van concurrenten?
Kasplan is intelligenter, flexibeler en nauwkeuriger omdat onze algoritmes bedrijfsspecifiek kunnen worden ingesteld. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij het voorspellen van de cash flows rekening gehouden met de werkelijke betaaltermijnen, belastingpercentages en de specifieke timing van de cash flows. De standaard input zorgt er tevens voor dat er geen cash flows worden gemist. Naast een cash flow forecast kunnen snel verschillende scenario's worden doorgerekend en wordt een concreet beeld gegeven van optimalisatiekansen. Kasplan staat voor beter en sneller cash flow management.
Hoeveel kost Kasplan?
Kasplan biedt 3 abonnementsvormen aan die maandelijks opzegbaar zijn. Basis voor € 9,50 per maand, Standaard voor € 14,50 en Plus voor € 19,50. De verschillen tussen de abonnementsvormen zijn te vinden onderaan de Homepage. De abonnementsfee wordt aan het begin van de maand gefactureerd.
Kan ik Kasplan gratis proberen?
Een gratis proefabonnement kan worden aangevraagd via het contactformulier op de website of info@kasplan.nl.
Kan ik hulp krijgen bij het verbeteren van de cash flow?
Voor hulp of specifieke vragen over cash flow management of snel en effectief verbeteren kan de cash flow, kan contact worden opgenomen via het contactformulier op de website of info@kasplan.nl.
Ik ben een financier, kredietverstrekker of bank. Waar kan ik Kasplan voor gebruiken?
Financiers gebruiken Kasplan vooral voor het beoordelen van kredietaanvragen, het analyseren van businesscases en projecten en het monitoren van verstrekte financieringen. Financiers hebben met Kasplan direct inzicht in de levensvatbaarheid en continuïteit van bedrijven en projecten. Daarnaast wordt Kasplan gebruikt om verschillende cash flow prognoses van klanten te uniformeren zodat kan worden beoordeeld of de aangeleverde prognoses volledig en realistisch zijn.
Ik ben een accountant. Waar kan ik Kasplan voor gebruiken?
Accountants gebruiken Kasplan tijdens de jaarrekeningcontrole voor het toetsen van de continuïteitsveronderstellingen van het management. En voor het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses op de cash flow forecast. Daarnaast wordt Kasplan door accountants gebruikt, in hun rol als financieel adviseur, voor het uitvoeren van nauwkeurige analyses en het opstellen van een gericht advies om de cash flow te verbeteren.